Lista zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na kadencję 2022-2025 (wybieranych będzie 11 członków Rady Nadzorczej) :

Spółdzielnia Mieszkaniowa                                      Piekary Śląskie,  dnia  18.05.2022 roku w Piekarach Śląskich  Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie     Lista zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na kadencję 2022-2025 (wybieranych będzie 11 członków Rady Nadzorczej) :   1. Dylong Sabina zam. ul. Piotra Skargi, 2. Gasz Tomasz zam. ul. Bursztynowa, 3. Giza…

Na podstawie § 123 ust. 3 i 4 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku:

Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                            Piekary Śląskie,  dnia  18.05.2022 roku w Piekarach Śląskich Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie     Na podstawie § 123 ust. 3 i 4…

Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając na podstawie § 122 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich o godzinie 17:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich                    Piekary Śląskie,  dnia  04.05.2022 roku Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie   Zawiadomienie   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając  na podstawie § 122 ust. 1 i 2  statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w…

Informacja o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w 2021 roku. Nowy skład Rad Osiedli na kadencję 2021- 2025.

Piekary Śląskie, 12.07.2020 roku. Informacja o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w 2021 roku. Nowy skład Rad Osiedli na kadencję 2021- 2025.   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich  odbyło się w sześciu  częściach w dniach 23,24,25,28,29,30 czerwca 2021 roku w Spółdzielczym Domu Kultury przy…

UCHWAŁA  Zarządu Nr 223/IV/2021

UCHWAŁA  Zarządu Nr 223/IV/2021 ————————————————— z posiedzenia  odbytego w dniu  27.04.2021 r.  Prot. 19/2021 Na podstawie „Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Piekary Śląskie” zatwierdzonej Decyzją   Nr GL.RZT.70.73.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dniem 1.05.2021 roku MPWiK w Piekarach Śl. wprowadza nowe…

SM Piekary informuje o zmianach opłat od 10.03.2021 prowizje bankowe od wpłat gotówkowych.

Prowizje bankowe od wpłat gotówkowych.   Informujemy naszych mieszkańców że od 10 marca 2021roku Bank PKO BP SA lub Agencja banku PKO BP SA od wpłat gotówkowych dokonywanych w ich jednostkach będą pobierane prowizje bankowe od wpłacającego według poniższej tabeli:   1. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej w oddziałach na rachunki bankowe…

Informacja na temat wykazu podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Kontrahenci Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Leśna 22 41-940 Piekary Śląskie   Dotyczy: Wykazu podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Szanowni Państwo. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy   o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz. 1018 ze…