Lista zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na kadencję 2022-2025 (wybieranych będzie 11 członków Rady Nadzorczej) :

Spółdzielnia Mieszkaniowa                                      Piekary Śląskie,  dnia  18.05.2022 roku w Piekarach Śląskich  Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie     Lista zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na kadencję 2022-2025 (wybieranych będzie 11 członków Rady Nadzorczej) :   1. Dylong Sabina zam. ul. Piotra Skargi, 2. Gasz Tomasz zam. ul. Bursztynowa, 3. Giza…

Na podstawie § 123 ust. 3 i 4 statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich podaje do wiadomości uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku:

Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                            Piekary Śląskie,  dnia  18.05.2022 roku w Piekarach Śląskich Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie     Na podstawie § 123 ust. 3 i 4…

Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając na podstawie § 122 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich o godzinie 17:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich                    Piekary Śląskie,  dnia  04.05.2022 roku Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie   Zawiadomienie   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając  na podstawie § 122 ust. 1 i 2  statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w…

SM Piekary informuje o zmianach opłat od 10.03.2021 prowizje bankowe od wpłat gotówkowych.

Prowizje bankowe od wpłat gotówkowych.   Informujemy naszych mieszkańców że od 10 marca 2021roku Bank PKO BP SA lub Agencja banku PKO BP SA od wpłat gotówkowych dokonywanych w ich jednostkach będą pobierane prowizje bankowe od wpłacającego według poniższej tabeli:   1. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej w oddziałach na rachunki bankowe…