Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ogłasza nowe przetargi :

   Najnowsze Przetargi:      Usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wraz ze środkami czystości oraz środkami higienicznymi. Przetarg niegraniczony na fizyczną ochronę mienia, konserwacje i serwis systemów monitorowania obiektów oraz interwencje specjalistycznych grup interwencyjnych            …

Aktualne oferty pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska                INFORMATYK   Wymagania: min. wykształcenie średnie, umiejętność obsługi systemów operacyjnych Windows i Linux, doświadczenie w administrowaniu utrzymaniu sieci LAN (Router OS, VPN), doświadczenie w administrowaniu i utrzymaniu ciągłości działania baz danych (MYSQL, Oracle/ SQL ), doświadczenie w utrzymaniu systemu składowania danych i tworzeniu…

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy z modułem odczytu radiowego

Piekary Śląskie, dn. 15.11.2022r. Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich    O  G  Ł  A  S  Z  A    PRZETARG NIEOGRANICZONY NA  DOSTAWĘ I WYMIANĘ WODOMIERZY WRAZ Z MODUŁAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ODCZYT DANYCH DROGĄ RADIOWĄ W OPARCIU O PROTOKÓŁ KOMUNIKACYJNY WIRELESS M-BUSS,  częstotliwość transmisji 868-869 MHz       Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie,…

Przedstawiamy wyniki konkursu zielony zakątek

Piekary Śląskie, 14.10.2022 rok   Wyniki konkursu  Zielony Zakątek 2022   W dniu 13 października  2022 roku, w budynku Zarządu przy ul. Leśnej 22 odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs Zielony Zakątek 2022.W spotkaniu tym wzięli udział Z-ca Prezesa Zarządu Pan Grzegorz Baron, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Antoni  Wełnicki, członkowie Komisji Społecznej, Oświatowej i Kulturalnej…

Informacja o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku. Nowy skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022- 2025.

Informacja o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku. Nowy skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022- 2025. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich  odbyło się w sześciu  częściach w dniach 02,03,06,07,08,09 czerwca 2022 roku w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 i…