Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 22 zapraszają uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie 41-940  ulica Leśna 22      NIP  653 000 02  Tel. 32 287 17 00; e-mail: sekretariat@smpiekary.pl                                                                                                             Piekary Śląskie , dnia 29.08.2022r.                                                      …

Informacja o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku. Nowy skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022- 2025.

Informacja o przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w 2022 roku. Nowy skład Rady Nadzorczej na kadencję 2022- 2025. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich informuje, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich  odbyło się w sześciu  częściach w dniach 02,03,06,07,08,09 czerwca 2022 roku w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 i…

SM Piekary informuje o zmianach opłat od 10.03.2021 prowizje bankowe od wpłat gotówkowych.

Prowizje bankowe od wpłat gotówkowych.   Informujemy naszych mieszkańców że od 10 marca 2021roku Bank PKO BP SA lub Agencja banku PKO BP SA od wpłat gotówkowych dokonywanych w ich jednostkach będą pobierane prowizje bankowe od wpłacającego według poniższej tabeli:   1. Wpłaty gotówkowe w złotych dokonywane w formie otwartej w oddziałach na rachunki bankowe…

Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 115,117 w Piekarach Śląskich.

  Piekary Śląskie, dn. 06.11.2020r. Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich  O  G  Ł  A  S  Z  A przetarg pod nazwą: „dostawa oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów  w systemie półpodziemnym dla nieruchomości  przy ulicy  Skłodowskiej 115, 117 w Piekarach Śląskich.   Warunki postępowania określono w Zapytaniu o cenę. Termin  realizacji: Do dnia 31.12.2020 r.(uzależnione…