Piekary Śląskie, dn. 29-06-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

kompleksowa wymiana sześciu dźwigów osobowych  zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 111/II, 117/I, 99/II, 127/II, 101/II, oraz 113/II  w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin  realizacji: Do dnia 31.08.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu: 29.06.2022 r.

Termin  składania  ofert: 25.07.2022 r., godz. 12:00

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załacznik  nr 3 Wykonana robota budowlano-instalacyjna, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr  4 wzór umowy