Piekary Śląskie, dn. 27.10.2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

 

O  G  Ł  A  S  Z  A

 

przetarg :„Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Osiedle Andaluzja 17  w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.08.2023 r. 

Ogłoszenie o przetargu: 27.10.2022 r 

Termin  składania  ofert: 15.11.2022 r. , godz. 10:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany  (W celu otwarcia załącznika numer 6  należy skorzystać z programu 7-zip)