Piekary Śląskie, dn. 02-11-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

 

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Skłodowskiej – Curie 119

w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.09.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu: 02.11.2022 r.

Termin  składania  ofert: 16.11.2022 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik nr 2   Oświadczenia

Załącznik nr 3   Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4   Wzór umowy

Załącznik nr 5   Przedmiar robót

Załącznik nr 6   Projekt budowlany

Załącznik nr 7   Projekt wzmocnienia ścian warstwowych

(W celu otwarcia załącznika numer 6 i 7  należy skorzystać z programu 7-zip)