Piekary Śląskie, dn. 13-01-2020r.

 

Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich ogłasza przetarg na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej dla Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji 26.02.2020r. – 10.04.2020r.
Ogłoszenie o przetargu 13.01.2020r.
Termin  składania  ofert 28.01.2020r.
Miejsce  składania ofert                    Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej,

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenia.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykonana robota budowlana, osoba uczestnicząca w zamówieniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlnay.

 

Pytanie i wyjaśnienie – zapytanie nr 1

Decyzja – pozwolenie na budowę