Piekary Śląskie, dn. 20-06-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Remont 20 kominów w budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 10-18

w Piekarach Śląskich

 

 

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin  realizacji: Do dnia 30.09.2022 r. 

Ogłoszenie o przetargu: 20.06.2022 r.

Termin  składania  ofert: 28.06.2022 r., godz. 10:00 Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej,  41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik nr 3 – Przedmiar umowy