Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 13-05-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 30.08.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 13.05.2020 r. Termin składania  ofert: 16.06.2020 r., godz. 13:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni…

Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Piotra Skargi 24 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 13-05-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „remont kominów budynku przy ul. Piotra Skargi 24 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 30.07.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 13.05.2020 r. Termin składania  ofert: 02.06.2020 r., godz. 13:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat …