Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie, dn. 24-08-2020r. Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich  O  G  Ł  A  S  Z  A przetarg pod nazwą:   „sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.     Warunki postępowania określono w ogłoszeniu.     Ogłoszenie…

Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu “Wyspa” – nazwa administracyjna “Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie, dn. 31-07-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.   Warunki postępowania określono w ogłoszeniu. Ogłoszenie o przetargu: 31.07.2020 r. Termin składania  ofert: 14.08.2020 r., godz.…

Przetarg na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 19-06-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.   Warunki postępowania określono w ogłoszeniu. Ogłoszenie o przetargu: 19.06.2020 r. Termin składania  ofert: 14.07.2020 r., godz.…

Przetarg na wykonanie izolacji pionowej ścian zachodnich budynków przy ul. Sokołów 2 i 4 w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie, dn. 17-06-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „wykonanie izolacji pionowej ścian zachodnich budynków przy ul. Sokołów 2 i 4 w Piekarach Śląskich”.   Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę. Termin realizacji: Do dnia 31.08.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 17.06.2020 r. Termin składania  ofert: 06.07.2020 r., godz. 12:00 Miejsce…

Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 13-05-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 30.08.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 13.05.2020 r. Termin składania  ofert: 16.06.2020 r., godz. 13:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni…

Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Piotra Skargi 24 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 13-05-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „remont kominów budynku przy ul. Piotra Skargi 24 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 30.07.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 13.05.2020 r. Termin składania  ofert: 02.06.2020 r., godz. 13:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat …

Przetarg na: remont kominów budynków przy ul. Piłsudskiego 27, 29 w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie, dn. 06-05-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „remont kominów budynków przy ul. Piłsudskiego 27, 29 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 30.06.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 06.05.2020 r. Termin składania  ofert: 20.05.2020 r., godz. 13:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat …

Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 87, 89, 91, 93, 99, 101 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 28-04-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „dostawa oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 87, 89, 91, 93, 99, 101 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w “Zapytaniu o cenę”. Termin realizacji: Do dnia 27.07.2020 r. Ogłoszenie o przetargu:…

Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 95, 97, 103, 105, 107, 109 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 28-04-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „dostawa oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 95, 97, 103, 105, 107, 109 w Piekarach Śląskich”   Warunki postępowania określono w “Zapytaniu o cenę”. Termin realizacji: Do dnia 27.07.2020 r. Ogłoszenie o przetargu:…

Przetarg na: Dostawę wraz z montażem sześciu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 6, 8, 12, 14, 18

Piekary Śląskie, dn. 23-03-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „Dostawa i montaż sześciu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 6, 8, 12, 14, 18 w Piekarach Śląskich”.   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 31.08.2020 r. Ogłoszenie o…