Piekary Śląskie, dn. 14-11-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

 

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Skłodowskiej – Curie 127

w Piekarach Śląskich”.

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

Termin  realizacji: Do dnia 31.10.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu: 14.11.2022 r.

Termin  składania  ofert: 22.11.2022 r. , godz. 10:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

Załącznik nr 7  Projekt wzmocnienia ścian warstwowych

(W celu otwarcia załącznika numer 6,7   należy skorzystać z programu 7-zip)