Przetarg – ul. Skłodowskiej-Curie 115/II/30 o pow.20,28m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc z ccw, gazem i c.o. – X piętro.

Piekary Śląskie 01.06.2020r. O G Ł O S Z E N I E Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokalu mieszkalnego:   1.ul. Skłodowskiej-Curie 115/II/30 o pow.20,28m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc z ccw, gazem i c.o. – X piętro.   Stawka wyjściowa za najem wynosi 13, 00zł/m2 (eksploatacja +fundusz…

Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 13-05-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.”   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 30.08.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 13.05.2020 r. Termin składania  ofert: 16.06.2020 r., godz. 13:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni…

Przetarg na: Dostawę wraz z montażem sześciu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 6, 8, 12, 14, 18

Piekary Śląskie, dn. 23-03-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „Dostawa i montaż sześciu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 6, 8, 12, 14, 18 w Piekarach Śląskich”.   Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: Do dnia 31.08.2020 r. Ogłoszenie o…

Przetarg na: kompleksową wymianę istniejących dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 125/II oraz 127/I w Piekarach Śląskich.

Przetarg na: kompleksową wymianę istniejących dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 125/II oraz 127/I w Piekarach Śląskich.     Piekary Śląskie, dn. 10-03-2020r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „kompleksowa wymiana istniejących dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 125/II oraz 127/Iw Piekarach Śląskich”.     Warunki postępowania określono w Specyfikacji…

Przetarg na: dostawę oraz montaż dwóch kompletów pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Piotra Skargi 14,16,18  w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dn. 25-02-2020r. Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich  OGŁASZA przetarg pod nazwą: „dostawa oraz montaż dwóch kompletów pojemników do segregacji odpadów  w systemie półpodziemnym dla nieruchomości  przy ulicy  Piotra Skargi 14,16,18 w Piekarach Śląskich.   Warunki postępowania określono w Zapytaniu o cenę. Termin  realizacji: Do dnia 29.05.2020 r. Ogłoszenie o przetargu: 25.02.2020 r. Termin  składania …