Piekary Śląskie, dn. 29-06-2022r.

 

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                           Termin  realizacji: Do dnia 31.08.2022 r. Ogłoszenie o przetargu: 29.06.2022 r. Termin  składania  ofert: 20.07.2022 r., godz. 9:00   

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik nr 2   Oświadczenia

Załącznik nr 3   Wykonana robota instalacyjna, osoba uczestnicząca w zamówieniu

Załącznik nr 4   Wzór umowy

Załącznik nr 5   Rysunki pomocnicze