Piekary Śląskie, dn. 09-04-2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich

O G Ł A S Z A

przetarg pod nazwą:

„Dostawa i montaż trzech kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych wraz z chemicznym czyszczeniem instalacji oraz regulacja systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2, 4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin realizacji:

Etap I dwa węzły przy ul. Adama Didura 2,4   II – III kwartał 2019 r.

Etap II jeden węzeł przy ul. Zygmunta Starego 2    I – III kwartał 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu: 09.04.2019 r.

Termin składania ofert: 26.04.2019 r.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie urządzeń,materiałów, produktów

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykonana robota budowlano-instalacyjna, osoba uczestnicząca w zamówieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ – Schemat technologiczny węzła

Załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa

Załącznik nr 7 do SIWZ – Regulamin

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty