Piekary Śląskie, dn. 10-10-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Skłodowskiej – Curie 69

w Piekarach Śląskich”.

Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę.

Termin  realizacji: Do dnia 30.06.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu: 10.10.2022 r.

Termin  składania  ofert: 25.10.2022 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

Załącznik nr 7  Projekt wzmocnienia ścian warstwowych

(W celu otwarcia załączników numer 6 oraz 7 należy skorzystać z programu 7-zip)