Piekary Śląskie, dn. 09-01-2019r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2,4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji:                               

Etap I         Adama Didura 2,4                           I – III kwartał 2019 r.

Etap II       Zygmunta Starego 2                        I – III kwartał 2020 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 09.01.2019 r.
Zmiana treści SIWZ 18.01.2019 r.

 

Termin  składania  ofert: 06.02.2019 r., godz. 12:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach wprowadzonych w dniu 18.01.2019 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Tabela równoważności

Załącznik nr 2 do SIWZ – Tabela równoważności po zmianach wprowadzonych w dniu 18.01.2019 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykonana robota budowlana, osoba uczestnicząca w zamówieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ – Umowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiary robót

Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiary robót po zmianach wprowadzonych w dniu 18.01.2019 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt Budowlany

Załącznik nr 8 do SIWZ – Regulamin

 

Pytanie i wyjaśnienie – odpowiedź nr 1

Pytanie i wyjaśnienie – odpowiedź nr 2 powodująca zmianę treści SIWZ w dniu 18.01.2019 r.

Pytanie i wyjaśnienie – odpowiedź nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty