Piekary Śląskie, dn. 21-06-2022 r.

 

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

wykonanie izolacji pionowej ściany północnej wraz z jej dociepleniem w  budynku  przy ul. Papieża Jana Pawła II 53 w Piekarach Śląskich.

 

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.09.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu: 21.06.2022 r.

Termin  składania  ofert: 29.06.2022 r., godz. 09:00 Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – przedmiar robót

Załącznik nr 4 – specyfikacja materiałowa