Piekary Śląskie, dn. 24-10-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

     przetarg pod nazwą:

 

„Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Generała Jerzego Ziętka 72

w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.08.2023 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 24.10.2022 r.

Termin  składania  ofert: 08.11.2022 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar  robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

(W celu otwarcia załącznika numer 6  należy skorzystać z programu 7-zip)